Norėčiau sužinoti, kaip vertinamas asmens mokumas – kaip žinoti, ar galiu gauti kreditą?

Smulkieji vartojimo kreditai gali būti teikiami tik asmenims, kurie laiku vykdo savo prisiimtus finansinius įsipareigojimus, neturi vėluojamų grąžinti kreditų, turi nuolatines pajamas, kurios leidžia tikėtis, jog paimtą kreditą asmuo grąžinti pajėgs. Prieš suteikdamos (arba prieš atsisakydamos suteikti) paskolą, smulkiųjų vartojimo kreditų įmonės (kredito davėjai) visuomet analizuoja asmens galimybes laiku įvykdyti planuojamus prisiimti finansinius įsipareigojimus, t.y. tikrina žmogaus mokumą. Šiuo tikslu yra renkama informacija apie asmenį iš jo paties, taip pat daromos užklausos apie būsimą klientą į viešai prieinamus registrus ar duomenų bazes. Analizuojama ar asmuo gauna pajamų, ar jis nėra teismo tvarka pripažintas neveiksniu, ar nėra apribotas jo civilinis veiksnumas, ar laiku vykdo prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Taip pat svarbu ir norinčio gauti kreditą gaunamos pajamos – pagal galiojančius Vartojimo kredito mokumo vertinimo ir atsakingo skolinimo nuostatus vartotojas per mėnesį paskoloms negali skirti daugiau kaip 40 proc. savo nuolatinių pajamų. Taigi finansų įmonė gali paskolinti tik tokią sumą, kad jos grąžinimui per mėnesį klientas išleistų, skaičiuojant kartu su kitais jo finansiniais įsipareigojimais, ne daugiau kaip 40 proc. gaunamų pajamų. Smulkiosios paskolos vartotojams teikiamos nuosavomis, o ne indėlininkų ar pajininkų lėšomis. Taigi smulkiuosius kreditus teikiančioms finansų įstaigoms itin svarbu atsakingai teikti paskolas, nes kredito davėjai rizikuoja nuosavais pinigais. Todėl, prieš suteikdama smulkųjį vartojimo kreditą, finansų įstaiga kruopščiai patikrina jo prašytojo duomenis. Tam pasitelkiama iki 16 skirtingų registrų ir duomenų bazių, tokių kaip: Valstybinio socialinio draudimo fondo (SoDros) registras; Gyventojų registras; Hipotekos registras; Skolininkų administravimo informacinė sistema; Neteikit man kredito registras; Ieškomų asmenų registras; Negaliojančių dokumentų registras; Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras; Areštų registras.