Kaip elgtis, kai skola išieškoma per anstolį?

Skolų išieškojimas per antstolį nėra maloni procedūra. Visgi antstoliai privalo laikytis tam tikrų procedūrų ir gerbti vartotojo teises. Esant galimybei, patartina skolą sumokėti raginime nurodytu terminu (per 10 dienų skaičiuojant nuo raginimo įteikimo dienos). Jei skolininkas neįvykdo raginimo sumokėti skolą per nustatytą terminą, suma auga – pradedamas mokėti atlyginimas antstoliui bei didesnės vykdymo išlaidos. Raginimas įvykdyti sprendimą dėl vienos skolos siunčiamas tik vieną kartą. Turima skola galėtų išnykti tik tada, jei išieškotojas nesikreipia į antstolį per 10 metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Antstolis savo iniciatyva gali uždaryti vykdomąją bylą ir vykdomąjį raštą grąžinti išieškotojui neradęs asmens, turto, ar paprašius pačiam išieškotojui. Jeigu skolininkas nori sumokėti , tačiau neturi visos sumos, galima susitarti su antstoliu dėl skolos mokėjimo grafiko. Terminai ir sumos priklauso nuo skolininko turtinės padėties, vykdomųjų bylų kiekio, skolos dydžio, antstolio geranoriškumo. Antstolis turi teisę areštuoti skolininko banko sąskaitą. Jeigu į areštuotą banko sąskaitą skolininkas gauna darbo užmokestį ar pašalpą tuomet jis turi pristatyti iš darbovietės ar pašalpą mokančios institucijos pažymą, kurioje būtų nurodyta, į kurią sąskaitą pervedami pinigai. Pristačius tokią pažymą antstoliui, areštas bus panaikintas. Jei skolininkas turi daugiau areštuotų banko sąskaitų, areštas naikinamas tik nuo tos sąskaitos, į kurią pervedamas darbo užmokestis ar pašalpa. Antstoliai neturi teisės išieškoti skolos iš bedarbio pašalpos, laikinojo nedarbingumo pašalpos, motinystės/tėvystės pašalpos, socialinės pašalpos, laidojimo pašalpos, kitų tikslinių socialinių išmokų. Išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kuris būtinas skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos. Išieškojimas negali būti nukreipiamas į visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, išieškoti galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma yra daugiau nei septyni tūkstančiai litų. Skolininkai, susidūrę su antstoliu turi teisę dalyvauti atliekant išieškojimo vykdymo veiksmus, susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, gauti pažymas apie vykdymo eigą, ginčyti turto priklausomybę ir jo įvertinimą, apskųsti antstolio veiksmus, teikti prašymus ar esant pagrindui reikalauti nušalinti antstolį, sudaryti taikos sutartį.